Հաղորդակցության էվոլյուցիան

Ընթացիկ կարգավիճակ
Չգրանցված
Սկսել

Հաղորդակցության
էվոլյուցիան

Որո՞նք են հաղորդակցության էվոլյուցիայի փուլերը, ինչպե՞ս են զարգացել հաղորդակցության ձևերն ու գործիքները։

Գիտելիք

  • Հաղորդակցության մոդելներն ու շղթաները
  • Միջնորդավորված հաղորդակցության դերը անցյալում և արդի աշխարհում

Հմտություն

  • Հասկանալ և տարանջատել հաղորդակցության ազդեցությունն ու տեսակներն ըստ նպատակների
  •  Տարբերել հաղորդակցության հինգ հիմնական միջոցները

Հեղինակ՝ Նարինե Սաֆարյան,
մեդիագրագիտության
մասնագետ

Գլխավոր էջ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.